Doelgroepen

Iedereen met klachten ter hoogte van het onderste lidmaat, de huid en de nagels van de voeten, kan terecht bij een podoloog.

Sporter

Tijdens het sporten is ons lichaam onderhevig aan extreme krachten. Dit kan leiden tot allerlei letsels zoals achillespeesklachten, knieklachten, enz.. Niet alleen klachten ter hoogte van het bewegingsapparaat, maar ook eelt(pitten) kunnen voorkomen bij sporters.

Volwassenen

Niet alleen sporters maar ook volwassenen kunnen geconfronteerd worden met bovenstaande problemen. Bij volwassenen zien we ook vaak misvormingen ter hoogte van de voeten,zoals hamer- en klauwtenen, enz.. Ook bij deze klachten kan de podoloog je  bijstaan met advies en eventuele behandeling.

Kinderen

Bij veel kinderen kantelen de voeten naar binnen, wat op later leeftijd voor klachten kan zorgen. Daarom is het belangrijk kinderen preventief te screenen en indien nodig een behandeling op te starten. Als er vroeg genoeg gestart wordt, kunnen toekomstige klachten vermeden worden

Diabetisch patiënten

Mensen met diabetes hebben een verhoogd risico om voetproblemen te ontwikkelen waardoor extra aandacht noodzakelijk is. Hiervoor is er ook een 2 jaarlijkse terugbetaling van het ziekenfonds mits een medisch voorschrift.

Ouderen

Als podoloog doen we ook algemene pedicure of instrumentele behandeling. Naarmate we ouder worden neemt de soepelheid en de bewegelijkheid van de gewichten af ,waardoor veel ouderen problemen krijgen in het algemeen dagelijks leven. Bevoorbeeld als het stappen bemoeilijkt word kunnen ze beroep doen op een podoloog.